Från trycket

 • ”Sju dagar som skakade Dagens Nyheter. Dokument från en tid långt borta och nära”, ss 375-392 i Ord och rätt. Festskrift till Hans-Gunnar Axberger, Eddy produktion, 2020
 • AM och Jan-Erik Mellin, ”När ekumeniken blev större än frikyrkan”, ss 133-136 i Johnny Jonsson och Lennart Molin, red, Hundra år av samverkan. Svensk frikyrkoekumenik 1918-2018, Votum, 2018
 • ”Nils Edén: Liberal triumf och reträtt”, ss 242-270 i Håkan A Bengtsson och Lars Ilshammar, red, Demokratins genombrott. Människor som formade 1900-talet, Historiska Media, 2018
 • ”Harry Schein och Dagens Nyheter. Ett samtal med Svante Nycander”, ss 132-138 i Maaret Koskinen och Louise Wallenberg, red, Harry bit för bit. Harry Scheins många ansikten, Carlsson Bokförlag, 2017
 • ”Det hopp som finns för USA”, ss 119-127 i Var inte rädd – en bok om hopp, Kristen humanism 2018 (utg av Förbundet Kristen humanism), 2017
 • Jonas Johansson, Karl Magnus Johansson, AM, Parlament i världen. Riksdagen och Interparlamentariska unionen, Sveriges Riksdag, 2017
 • AM, red, Hoten mot rättsstaten i Europa, med bidrag av Petra Bard, Johan Hirschfeldt, Ewa Letowska, Laurent Pech, Fredrik Sterzel, Premiss förlag, 2017
 • AM, Jayne Svenungsson, Gunilla Herolf, Det europeiska projektet – vid vägs ände? Equmeniakyrkan/ Studieförbundet Bilda/THS,  2017
 • ”Förord”,ss 1-5 i Thomas Lundén, Pommern – ett gränsfall i tid och rum, Slavica Lundensia 27, Lund university, 2016
 • ”Folkpartisten och baptisten Königson”, ss 305-306 i Vägmärken för baptister. Tro frihet gemenskap. Svenska baptistsamfundet 1848-2012, Votum, 2016
 • AM, red, IS/Daesh – Några perspektiv, Studieförbundet Bilda/THS, 2016
 • ”Mer fred med annat försvar”, ss 41-52 i Religion – konflikt och försoning, Kristen humanism 2015 (utg av Förbundet Kristen humanism)
 • Lars Ingelstam och AM, Prislappar för fred och säkerhet, Sveriges kristna råd, 2014 (nedladdningsbar på http://www.fredsagenda2014.se)
 • ”Att tro när gud inte finns”, ss 129-139 i Andreas Linderyd&Carl Henric Svanell, red, Tro – en politisk kraft, Verbum, 2014
 • Lars Ingelstam och AM, Vägval Fred och Säkerhet. En ny svensk politik, Sveriges Kristna Råd, 2014 (nedladdningsbar på http://www.fredsagenda2014.se)
 • ”Demokratins problem sommaren 2012”, ss 139-145 i Tro och demokrati, Kristen humanism 2012 (utg av Förbundet Kristen humanism)
 • ”Gemensam framtid i politiken”, Frisinnad tidskrift, nr 4, 2011, sid 113-117.
 • ”Civilsamhället när det är svenskt”, Signum, nr 5, 2011, sid 9-12
 • AM, red, Författningskulturer. Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien, Sekel Bokförlag, 2009 (eget kapitel: ”Förbundsrepubliken Tyskland – en författning av och i tiden”, ss 89-108)
 • ”The Responsibility to Report: Reflections on Mass Media, Conflict, and Security”, pp 305-312 in Y. Esmer, H-D Klingemann and B Puranen, eds, Religion, democratic values and political conflict, Uppsala universitet, AUU, Psychologia et Sociologia Religionum 23, Uppsala, 2009
 • Thomas Lundén, AM, Joachim v, Wedel, Peter Balogh, ”Szczecin, A Cross-Border Center of Conflict and Cooperation”, pp 109-121, in Jaroslaw Janczak, ed, Conflict and Cooperation in Divided Cities, Logos, Berlin, 2009
 • ”Varieties of non-alignment and solidarity – Swedish foreign and security policy since 1945”, pp 129-143 in Oliver Rathkolb, ed, Sweden-Austria: Two Roads to Neutrality and a Modern Welfare State, Kreisky Archiv/Lit, Wien, 2008
 • Hans Bengtsson och AM, red, Säkerhet och sårbarhet. Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Forskning i Halmstad nr 15, Högskolan i Halmstad, 2008
 • AM och Peter Wallensteen, red, Third Parties and Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation/Gidlunds 2008
 • AM, red. Health and Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation/Gidlunds, 2006
 • Riksdagen i världen – Interparlamentariska unionen och riksdagens interparlamentariska grupp, med Jonas Johansson och Karl Magnus Johansson, Stockholm, Sveriges riksdag, 2006
 • AM, red. Development, Security and Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation/Gidlunds, 2005
 • AM, red. Developing a Culture of Conflict Prevention, Stockholm, Madariaga European Foundation/The Bank of Sweden Tercentenary Foundation/Gidlunds, 2004
%d bloggare gillar detta: