Arkiv för kategorin Internationell politik

Stor personlig förlust för Trump men skakig seger för Biden

Två återfall som USA-kommentator i Sändaren, dels från tidig onsdag morgon 4 november, dels när bilden klarnat en vecka senare.

https://www.sandaren.se/ledare/stor-forlust-men-skakig-seger-i-usa

https://www.sandaren.se/ledare/anders-mellbourn-forsummat-ogonblick-trump

Lämna en kommentar

Rädda den europeiska säkerhetsordningen

Dem europeiska säkerhetsordning som vi återkommande bekänner oss till och som vi allt oftare ser undergrävas har OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som sin formella ram. Nästa år ska Sverige ta över det roterande ordförandeskapet. Men sedan mitten av juli är OSSE lamslaget och ledningen har tvingats avgå.
Om detta har jag bekymrat skrivit tillsammans med Anders Bjurner på Dagens Arena:

Rädda den europeiska säkerhetsordningen

 

 

 

Lämna en kommentar

Det inbäddade Västtyskland

Under våren 2020 håller jag i en föreläsningsserie om Tyskland som enad nationalstat i 150 år hos Senioruniversitetet i Stockholm. Själv har jag tagit hand om den västtyska perioden, 1945-1989. Mina punkter för framställningen blev så fylliga att de nästan utgör en artikel. Bifogas här som pdf Det inbäddade Västtyskland AM 20200213

Lämna en kommentar

Annorlunda Norden

Några reflektioner om politiken i Norden efter valet i Danmark och den finländska regeringsbildningen. Danmark går nu emot huvudtrenderna i Europa och har ordentlig vänstermajoriet i väljarkår och parlament. Högerpopulismen har kraftigt gått tillbaka men socialdemokraterna har övertagit dess invandringspolitik.
I Finland är socialdemokraterna tillbaka vid regeringsmakten i en klassisk finländskt brokig fempartikoalition.

Annorlunda nordisk politik dNoridks val Sändaren nr 24 2019

 

Lämna en kommentar

Vanligt val till Europaparlamentet

EU hotas av just de icke-militära säkerhetshot som finns formulerade i EU:s säkerhetsstrategi. När mer stod på spel steg valdeltagandet i Europavalet. Och resultatet blev mer likt utfallet i de nationella valen.

Här min kommentar för Mänsklig säkerhet.

Valet och säkerheten i Europa

 

Lämna en kommentar

Läs Knivilä om Ryssland och ryssar

Återigen finns det anledning att rekommendera en bok av Kalle Knivilä för att fördjupa vår kunskap och våra perspektiv om Ryssland och ryssar.
Lagom till det osäkert och ovilligt uppmärksammade hundraårsjubileet av oktoberrevolutionen har han nu kommit med ”Tanjas gata. Rysk vardag 1917-2017”. I tioårsintervall skildrar han i en också till det yttre mycket vacker volym några kvarter i St Petersburg, människor där och hur deras förutsättningar och villkor förändrats.
En kort anmälan av mig publicerad i Sändarens julnummer finns här Tanjas gata rec AM

 

Lämna en kommentar

Verkligheten och Trump

Har just fått årets upplaga av årsboken Kristen humanism 2018, Var inte rädd – en bok om hopp. Bland mycket läslockande bläddrar jag fram till mitt bidrag om det första presidentåret med Donald Trump, måhända aningen märkligt betitlat ”Det hopp som finns för USA” (ss 119-127).
Texten lämnades i slutet av juli och har en avslutande reservation för vad som kan ha hänt sedan. Mitt konstaterande att demokraterna än så länge inte varit framgångsrika i valen sedan den stora valdagen i november i fjol, känns kanske inte lika relevant att läsa ett par dagar efter fyllnadsvalet i Alabama (och för den delen de demokratiska framgångarna i mellanårsvalen för en månad sedan). Men huvudtesen att hoppet för USA att bli av med Trump inte ligger i avslöjanden och riksrättsförfaranden utan i ett organiserat politiskt motstånd och framtida val, känns stärkt.
Årsboken är litet svår att få tag på utanför medlemskretsen i Kristen Humanism men en länk som förhoppningsvis fungerar framöver är http://www.kristenhumanism.org/arsbok/

Ett utdrag ur artikeln finns nu publicerad i Sändaren nr 3, 2018, till höger på ett uppslag som uppmärksammar Trumps ett år vid makten. Följ länk här:  TrumpettårSändarennr32018

 

Lämna en kommentar

Parlament i världen i ny form

I år har Sverige varit medlem av Interparlamentariska unionen i 125 år. Till detta jubileum har jag tillsammans med Jonas Johansson och Karl Magnus Johansson framställt en skrift som nu är klar. Vad det handlar om anges av vår baksidestext:

Under mer än hundra år har världens parlament och folkvalda haft en återkommande mötesplats för tankeutbyte och gemensamma aktioner i Interparlamentariska unionen, IPU.
Från början var IPU en del av förra sekelskiftets framväxande rörelse för demokrati och fred i Europa. Samarbete mellan världens parlamentariker skulle demokratisera utrikespolitiken och skapa förutsättningar för en hållbar fred. Inom loppet av ett drygt kvartssekel hedrades hela åtta företrädare för IPU med Nobels fredspris.
Trots två förödande världskrig på 1900-talet och hotet om kärnvapenkrig sedan dess har IPU behållit sin roll som mötesplats och samtalsforum. Arbetet med utvecklings- och biståndsarbete har vuxit kring frågor om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Att främja kvinnors deltagande i politiken har blivit en profilfråga. Sedan millennieskiftet betonar IPU särskilt sin roll som parlamentarisk partner till FN.
Parlament i världen ges ut vid 125-årsminnet av bildandet 1892 av ”Svenska parlamentariska kommittén”, det första namnet på vad som i dag är riksdagens IPU-delegation. Boken skildrar IPU och dess utveckling, både internationellt och i Sverige, och är en omfattande omarbetning av en tidigare framställning, Riksdagen i världen, från 2006 med samma författare.

Boken kan rekvireras kostnadsfritt från riksdagen eller laddas ned som pdf här

Klicka för att komma åt parlament-i-varlden.pdf

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Ny bok om hotad rättsstat i Europa

Nu är den bok jag redigerat för Rättsfonden om det svåra läget i Europa för rättsstat och demokrati klar.
Boken heter Hoten mot rättsstaten i Europa och har bidrag av Petra Bard, Johan Hirschfeldt, Ewa Letowska, Laurent Pech och Fredrik Sterzel. Utgiven av Premiss förlag och tillgänglig bl a i näthandeln eller direkt från Atlas förlag och Arenagruppen.
Vid ett välbesökt lanseringsseminarium fredag 29 september medverkade bland andra Petra Bard, ungersk rättsprofessor, och Laurent Pech, fransk specialist på EU-rätt och professor i London.
Bilderna till deras inledningar kan laddas ned här
2017Sept28 Laurent Pech RoL backsliding slides
Stockholm_Bard_web

 

 

Lämna en kommentar

Merkel oomstridd vid makten men vinner inte val

Min tyska valanalys från valsöndagens kväll finns hos Sändaren på

http://www.sandaren.se/nyhet/merkel-kvar-efter-tysk-hogerseger

eller som pdf Merkel kvar efter tysk högerseger

 

 

 

Lämna en kommentar