Konsultarbete – Mellbourn Analys

Efter ett långt yrkesliv på Dagens Nyheter (till slut som chefredaktör och ansvarig utgivare) och därefter som direktör för Utrikespolitiska Institutet i Stockholm arbetar Anders Mellbourn sedan 2005 mer fritt i olika deltidsengagemang som högskoleprofessor, styrelseledamot, publicist och kommentator i etermedier.

Genom företaget Mellbourn Analys är Anders också verksam som konsult. Mellbourn Analys är en enskild firma för analys, forskning och utbildning om samhällsfrågor. I Mellbourn Analys arbetar Anders dels på egen hand, dels knuten till Stockholm International Consulting Group, SICG, för projekt kring förvaltningsutveckling, demokrati och mänskliga rättigheter inom ramen för svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Sedan  2005 har SICG ramavtal med Sida för insatser om demokrati- och  förvaltningsutveckling i Östeuropa.

Anders särskilda kompetens som konsult kan enklast beskrivas utifrån hans tidigare erfarenheter och verksamhet:
Institutionsledning och utrikespolitisk analys. Direktör för Utrikespolitiska Institutet 1997-2004. I detta omfattande arbete med konferenser, viss konsultverksamhet, offentliga föreläsningar och forskning/analys i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive demokratiutveckling och mänskliga rättigheter.

Journalistik och redaktionsledning. 23 års erfarenhet (1974-1997) som medarbetare och chef, arbetsledare på Dagens Nyheter i en rad olika funktioner. (Chefredaktör och ansvarig utgivare 1995-1997.) Styrelseuppdrag i olika tidningsföretag. I anknytning till detta föreläsare och lärare för såväl svenska studerande som utländska gäster i olika journalistiska frågor som nyhetsvärdering, yrkesetik, integritet, sekretess och pressfrihetens grunder.

Statsvetenskap. Forskare och lärare, docent (Stockholms universitet) och adjungerad professor (Högskolan i Halmstad). Ursprungligt huvudområde offentlig förvaltning och offentlig politik, i dag politisk kommunikation och säkerhetspolitik. Särskilt under 1970- och 80-talen omfattande medverkan som föreläsare vid statlig personalutbildning.
 Sammantaget har Anders ett unikt brett kontaktnätverk både i Sverige och internationellt, särskilt Europa och USA, inom politik, förvaltning, medier och forskning/analys.
Aktuella konsultprojekt:
På uppdrag från Riksbankens Jubileumsfond respektive Rättsfonden redigerar Anders under 2007-2008 två antologier, om konfliktförebyggande och om förvaltningskulturer i jämförelse.

Under hösten 2007 har Mellbourn Analys härtill uppdrag från Stockholms universitet att utvärdera verksamheten hittills vid det nordiska Konfucius-institutet samt har medverkat som gästföreläsare om offentlighet och yttrandefrihet för studiegrupper hos Sipu International.

Vill Du diskutera projektidéer eller ta kontakt i övrigt nås Anders på
anders@mellbournanalys.se, tel 070-5359807,   Stavgårdsgatan 78, 167 57 Bromma
SICG har gemensam hemsida, www.sicg.se

(Uppdaterad november 2007)