Arkiv för kategorin Fred försvar

Rösträtten och freden

Kampen för allmän och lika rösträtt gick hand i hand med den tidiga fredsrörelsen. När folket fick var med och bestämma skulle det blir slut på krig och stormaktsspel som förknippades med monarker och envälden.
Några tankar för Mänsklig säkerhet i anslutning till pågående 100-årsminne av kvinnors rösträtt i Sverige.

Rösträtten och freden – tankar till ett 100-årsminne

Måhända hade det varit på plats att förlänga och komplicera resonemanget med att också påminna om att första världskriget som tog uppmärksamheten från själva rösträttsrörelsen samtidigt stärkte kvinnornas ställning i det civila samhället och därmed gav argument för rösträtten. Det perspektivet på utvecklingen i USA ges just nu vårvintern 2021 i en över lag mycket sevärd serie i SVT:s Kunskapskanalen, https://www.svtplay.se/nar-kvinnorna-kravde-rostratt

Lämna en kommentar

Rädda den europeiska säkerhetsordningen

Dem europeiska säkerhetsordning som vi återkommande bekänner oss till och som vi allt oftare ser undergrävas har OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som sin formella ram. Nästa år ska Sverige ta över det roterande ordförandeskapet. Men sedan mitten av juli är OSSE lamslaget och ledningen har tvingats avgå.
Om detta har jag bekymrat skrivit tillsammans med Anders Bjurner på Dagens Arena:

Rädda den europeiska säkerhetsordningen

 

 

 

Lämna en kommentar

Kärnvapenförbudet och militära samarbeten

När remissvaren nu kommit in, är det än mer osannolikt att Sverige kommer att biträda konventionen om kärnvapenförbud. Argumenten och bristen på diskussion är oroande, skriver jag för Mänsklig säkerhet.

Orimligt låta militära samarbeten stå i vägen för kärnvapenkritik

Lämna en kommentar

Anmärkningsvärt att säga nej till kärnvapenförbud

Några timmar efter att Stefan Löfven åter valts till statsminister fredag 18 januari presenterades den särskilda utredningen om konsekvenserna av en svensk anslutning till FN-konventionen om kärnvapenförbud. Utredningen avvisar att Sverige ska tillträda konventionen trots att Sverige i decennier arbetat för begränsningar av kärnvapen.
Hur det blivit så och vad som nu måste hända resonerar jag om i ett inlägg för nätmagasinet Mänsklig säkerhet.

http://manskligsakerhet.se/2019/01/22/anmarkningsvart-nej-till-karnvapenforbud

 

 

Lämna en kommentar

Sovjets barnbarn i svensk säkerhetspolitik

De rysktalande i Baltikum spelar en avgörande roll för svensk säkerhetspolitik. Läs min recension och opinionsartikel utifrån Kalle Kniiviläs utomordentliga bok Sovjets barnbarn i Sändaren nr 23, 2016.

Sovjet barnbarnRec

Lämna en kommentar

Mer civil krishantering lärdom från Afghanistan

Tolkar som arbetat för de svenska styrkorna i Afghanistan ska självklart kunna få komma till Sverige. Men varför behöver de egentligen asyl, undrar jag i detta inlägg på nätmagasinet Mänsklig säkerhet, http://manskligsakerhet.se/2015/10/23/lardom-fran-afghanistan-fler-civila-internationella-operationer-behovs/

Lämna en kommentar

Flykten och säkerhetspolitiken

Konflikterna i EU om flyktingmottagningen är i sig ett säkerhetshot. Solidariteten i gemenskapen också mot väpnade yttre hot måste vara grundad i en europeisk värdegemenskap.

Om detta har jag skrivit på

http://manskligsakerhet.se/2015/09/23/flyktingstrommarna-ar-ett-hot-mot-eus-sakerhet/

Lämna en kommentar

Wallström om bredare säkerhetspolitik och Ukraina

Utrikesminister Margot Wallström  har hållit s k linjetal om svensk utrikes- och säkerhetspolitik på Utrikespolitiska institutet. Sådant bevakas inte längre i nyhetsmedierna men jag skrev en kort kommentar till nätmagasinet Mänsklig säkerhet (som jag för övrigt alltid rekommenderar.)

Läs min kommentar här Kommentar till Wallström

Lämna en kommentar

Möt Putins militära logik med förebyggande

Vladimir_Putin_20090128_2-1140x641-300x169

Den här artikel är ursprungligen för nätmagasinet Mänsklig säkerhet.

”Den ryska ledningen har visat att den är beredd att använda den militära förmågan för att uppnå sina politiska mål”, skriver regeringen redan i andra meningen av vårens försvarspolitiska proposition och konstaterar att det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats.

Det är anmärkningsvärt klarspråk om en stor grannstat i ett officiellt dokument. Men det är inget omstritt konstaterande. Att det leder till förslag om höjda militära försvarsutgifter i syfte att förbättra svensk militär operativ förmåga är logiskt och oundvikligt.

Läs hela artikeln på www.manskligsakerhet.se

Lämna en kommentar