Hanas Zetterberg till minne

Publicerad DN 2014-12-10

Professor Hans L Zetterberg, Bromma, har avlidit 87 år gammal. Hans närmaste är hustrun Karin Busch och barnen Anne och Martin med familj.

Som akademisk sociolog hade Hans Zetterberg en särskild förmåga att formulera sina kritiska analyser med begrepp som självklart tog plats i den aktuella samhällsdebatten. Mot det social­demokratiska välfärdsbyggets honnörsord om det starka samhället ställde han den lilla världen och påminde om att staten är mindre än samhället som blev rubriken på hans sista publicerade artikel.

Hans Zetterbergs enkla men slagkraftiga grundtes var att ett gott samhälle måste ha flera olika sfärer. I Sverige fanns enligt honom efter årtionden av social­demokratisk dominans egentligen bara politikens och storföretagens sfärer kvar. Han vill återupprätta vad som på 1980-talet började kallas det civila samhället med många olika gemenskaper och enskilda initiativ.

Med sin akademiska auktoritet som en av Sveriges första moderna sociologer och opinionsforskare fick hans analyser och kommentarer stort genomslag och gav argument för det borgerliga omslag i svensk opinion och politik som blev allt tydligare från 1980-talet.

Efter att i många år ha lett opinionsforskningsinstitutet Sifo blev han i slutet av 1980-talet chefredaktör för Svenska Dagbladet och fick sedan ansvar för moderata samlingspartiets ideologiska utvecklingsarbete. Senare kunde Dagens Nyheters läsare under några år följa honom som fri krönikör på ledarsidan.

Det kunde vara lätt att tro Hans Zetterberg hade sin främsta inspiration från USA där han var verksam som student, forskare och lärare till början av 1970-talet. Men sina grundläggande erfarenheter hade han från en missionsförbundisk uppväxt i Bromma präglad av starka familjeband, ideellt engagemang i församling och föreningsliv, bildningsiver och personligt ansvarstagande.

Hans Zetterberg ville inte själv kalla sig nyliberal. Han var främmande för en egennyttans ekonomism och betonade det lilla livets dygder och gemenskaper. Han misstrodde den starka staten. Han trodde på ett samhälle av starka gemenskaper.

Anders Mellbourn

%d bloggare gillar detta: