Parlament i världen i ny form

I år har Sverige varit medlem av Interparlamentariska unionen i 125 år. Till detta jubileum har jag tillsammans med Jonas Johansson och Karl Magnus Johansson framställt en skrift som nu är klar. Vad det handlar om anges av vår baksidestext:

Under mer än hundra år har världens parlament och folkvalda haft en återkommande mötesplats för tankeutbyte och gemensamma aktioner i Interparlamentariska unionen, IPU.
Från början var IPU en del av förra sekelskiftets framväxande rörelse för demokrati och fred i Europa. Samarbete mellan världens parlamentariker skulle demokratisera utrikespolitiken och skapa förutsättningar för en hållbar fred. Inom loppet av ett drygt kvartssekel hedrades hela åtta företrädare för IPU med Nobels fredspris.
Trots två förödande världskrig på 1900-talet och hotet om kärnvapenkrig sedan dess har IPU behållit sin roll som mötesplats och samtalsforum. Arbetet med utvecklings- och biståndsarbete har vuxit kring frågor om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Att främja kvinnors deltagande i politiken har blivit en profilfråga. Sedan millennieskiftet betonar IPU särskilt sin roll som parlamentarisk partner till FN.
Parlament i världen ges ut vid 125-årsminnet av bildandet 1892 av ”Svenska parlamentariska kommittén”, det första namnet på vad som i dag är riksdagens IPU-delegation. Boken skildrar IPU och dess utveckling, både internationellt och i Sverige, och är en omfattande omarbetning av en tidigare framställning, Riksdagen i världen, från 2006 med samma författare.

Boken kan rekvireras kostnadsfritt från riksdagen eller laddas ned som pdf här

Klicka för att komma åt parlament-i-varlden.pdf

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: